N_zastava

Embassy of the Republic of Serbia

N_grb

 

Nov cenovnik konzularnih usluga

 

Od 01. januara 2011. godine došlo je do određenih izmena u cenama konzularnih usluga (cena pasoša, vize, putnog lista i dr.).

Napominjemo da će se, kao i do sada, troškovi poslovanja obračunavati u zavisnosti od obima preduzetih radnji u okviru svake konzularne usluge (minimalan iznos je 162 jena).

 

 

 Konzularno pravna radnja / usluga

Iznos u jenima

1.

 

Izdavanje (zamena) pasoša (plavi) bez obzira na rok izdavanja

¥3.354 + troškovi poslovanja

Taksa za zahtev tar.br. 1

2.426

Pasoška knjižica

928

Troškovi poslovanja

obračunavaju se naknadno

 

2.

Izdavanje putnog lista – pasavana za povratak u RS

¥6.125 + troškovi poslovanja

Taksa za zahtev tar.br. 1

2,426

Taksa za izdavanje putnog lista tar.br.8

3,235

Obrazac putnog lista

464

Troškovi poslovanja

obračunavaju se naknadno

 

3.

Upis deteta u pasoš roditelja

¥2.426 + troškovi poslovanja

Taksa za zahtev tar.br. 1

2,426

Troškovi poslovanja

obračunavaju se naknadno

 

4.

Oglašavanje pasoša nevažećim u Službenom listu

1,250

Za oglašavanje u Službenom listu

1,250

 

5.

Rešenje o proglašavanju pasoša nevažećim

¥7.925 + troškovi poslovanja

Taksa za zahtev tar.br. 1

2,426

Taksa za dostavu tar.br. 2

3,073

Taksa za rešenje tar.br. 3

2,426

Troškovi poslovanja

obračunavaju se naknadno

 

6.

Potvrde, uverenja, rešenja (izuzev vojne obaveze)

¥4.852 + troškovi poslovanja

Taksa za zahtev tar.br. 1

2,426

Taksa za dokument tar.br. 3

2,426

Troškovi poslovanja

obračunavaju se naknadno

 

7.

Izdavanje sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka u RS

 

Troškovi poslovanja

obračunavaju se naknadno

 

8.

Carinska potvrda

¥19.408 + troškovi poslovanja

Taksa za zahtev tar.br. 1

2,426

Taksa za dokument tar.br. 3

16,982

Troškovi poslovanja

obračunavaju se naknadno

 

9.

Sastavljanje i overa punomoćja – izjave

¥6.793 + troškovi poslovanja

Taksa za sastavljanje punomoćja tar.br. 12

3,073

Taksa za overu potpisa tar.br. 6

3,720

Troškovi poslovanja

obračunavaju se naknadno

 

10.

Overa potpisa na punomoćju – izjavi

¥6.146 + troškovi poslovanja

Taksa za zahtev tar.br. 1

2,426

Taksa za overu svakog potpisa na ispravi tar.br. 6

3,720

Troškovi poslovanja

obračunavaju se naknadno

 

11.

Overa prepisa ili kopije koju sačini stranka

¥4.205 + troškovi poslovanja

Taksa za zahtev tar.br. 1 (prvi primerak)

2,426

Taksa za overu prvog primerka tar.br. 6

1,779

Taksa za svaku narednu strane tar.br. 6

1,294*

Troškovi poslovanja

obračunavaju se naknadno

 

12.

Overa donetog prevoda

¥3.235 + troškovi poslovanja

Taksa do 100 reči prevoda tar.br. 15

3,235

Taksa za svaku dalju reč prevoda tar.br. 15

10*

Troškovi poslovanja

obračunavaju se naknadno

 

13.

Prevod sačinjen i overen u DKP

¥7.763 + troškovi poslovanja

Taksa do 100 reči prevoda tar.br. 15

7,763

Taksa za svaku dalju reč prevoda tar.br. 15

10*

Troškovi poslovanja

obračunavaju se naknadno

 

14.

Sastavljanje zapisnika o nasledničkoj izjavi

¥7.601 + troškovi poslovanja

Taksa za zahtev tar.br. 1

2,426

Taksa za sastavljanje zapisnika tar.br. 14

5,175

Troškovi poslovanja

obračunavaju se naknadno

 

15.

Sastavljanje drugih isprava i podnesaka zainteresovanih lica

¥5.175 + troškovi poslovanja

Taksa za sastavljanje drugih isprava tar.br. 13

5,175

Troškovi poslovanja

obračunavaju se naknadno

 

16.

Prijava novorođenog deteta

 

Troškovi poslovanja

obračunavaju se naknadno

 

17.

Prijava braka zaključenog pred inostranim organom

 

Troškovi poslovanja

obračunavaju se naknadno

 

18.

Pribava dokumenata od matičnih službi iz RS

¥5.499 + troškovi poslovanja

Taksa za molbu tar.br. 1

2,426

Taksa za dostavu tar.br. 2

3,073

Troškovi poslovanja

obračunavaju se naknadno

 

19.

Utvrđivanje državljanstva

¥10.188 + troškovi poslovanja

Taksa za zahtev tar.br. 1

2,426

Taksa za dostavu tar.br. 2

3,073

Taksa za overu potpisa na ispravi tar.br. 6

3,720

Taksa za rešenje tar.br. 39 Odeljak A ZORAT

969

Troškovi poslovanja

obračunavaju se naknadno

 

20.

Provera državljanskog statusa

¥5.499 + troškovi poslovanja

Taksa za zahtev tar.br. 1

2,426

Taksa za dostavu tar.br. 2

3,073

Troškovi poslovanja

obračunavaju se naknadno

 

21.

Otpust iz državljanstva

¥71.194 + troškovi poslovanja

Taksa za zahtev tar.br. 1

2,426

Taksa za dostavu tar.br. 2

3,073

Taksa za overu potpisa na ispravi tar.br. 6

22,966

Taksa za rešenje tar.br. 39 Odeljak A ZORAT

42,729

Troškovi poslovanja

obračunavaju se naknadno

 

22.

Prijem u državljanstvo

 

Taksa za zahtev tar.br. 1

2,426

Taksa za dostavu tar.br. 2

3,073

Taksa za overu potpisa na ispravi tar.br. 6

3,720

Taksa za rešenje tar.br. 39 Odeljak A ZORAT
(za izbegla, prognana i raseljena lica)

969

Taksa za rešenje tar.br. 39 Odeljak A ZORAT
(za ostale slučajeve)

24,039

Taksa za rešenje tar.br. 39 Odeljak A ZORAT
(po međunarodnim ugovorima)

12,009

Troškovi poslovanja

obračunavaju se naknadno

 

23.

Sva rešenja u vezi sa vojnom obavezom

 

Troškovi poslovanja

obračunavaju se naknadno

 

24.

Vojni obveznici - zahtevi

 

Troškovi poslovanja

obračunavaju se naknadno

 

25. Vize

Iznos takse za vizu zavisi od tipa vize. Novac za taksu se ne vraća u slučaju da viza nije odobrena. Ukoliko je viza odobrena, dodatni administrativni trošak od ¥323 biće naplaćen prilikom preuzimanja putne isprave.

Type of visa

Fee Amount*

Airport transit - single entry (type A1)

9.704 JPY

Airport transit - multiple entries (type A2)

9.704 JPY

Transit - single entry (type B1)

9.704 JPY

Transit - two entries (type B2)

9.704 JPY

Transit - multiple entries (type B3)

9.704 JPY

Short stay (up to 30 days) - single entry (type C1)

9.704 JPY

Short stay (up to 90 days) - single entry (type C2)

9.704 JPY

Short stay (up to 1 year) - multiple entries (type C3)

9.704 JPY

Short stay (up to 5 years) - multiple entries (type C4)

9.704 JPY

Long or Temporary stay - (visas type D1 and D2)

4.852 JPY

________________________________________________________________________________________________________________________

Embassy of the Republic of Serbia, 4-7-24 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan
tel. +81 (3) 3447-3571, fax +81 (3) 3447-3573
email: embassy@serbianembassy.jp, web site: www.serbianembassy.jp